Incident management

Incident management

Bij een ongeval moet er met spoed gehandeld worden. Dat geldt ook voor het verkeer rond het ongeval. Wanneer er bijvoorbeeld een kruising niet helemaal operationeel is, of dat er een omweg aangegeven moet worden. Zo zal de politie het eerst doen en wordt het snel overgenomen door een verkeersregelaar. Zodat de politie zich kan richten op andere taken.

BIj een spoedgeval komt de first responder unit in actie. Zij bekijken hoe de situatie in elkaar zit en bedenken daar ter plekke wat de oplossing zal zijn. Zij zorgen dat het verkeer weer op gang komt. Dankzij het incident management Kan dit zo snel en veilig mogelijk, voor de wegwerkers en voor het verkeer.

Wil je Incident management inschakelen?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze Xperts.
Wij denken graag met je mee!
Contact opnemen