Verkeersregelaars

Wanneer huur ik een verkeersregelaar in?

Je huurt een verkeersregelaar in op het moment dat je een verkeersstroom wilt aansturen, zowel binnen als buiten het stadsgebied. Denk bijvoorbeeld aan grote congressen of festivals. De verkeersregelaars voeren hun werkzaamheden uit en als extra toevoeging op tijdelijke verkeersmaatregelen, die we inzetten volgens de richtlijnen van het CROW 96a en 96b. Lees verder om te kijken wat voor verkeersregelaar jij zoekt.

Welke vormen van inzet zijn er?

Verkeersregelaars zijn er om bij evenementen en calamiteiten het autoverkeer, fietsverkeer en voetgangers verkeer naar de juiste richting. Dat kans soms zijn via een omweg of het helpen met het netjes vullen van de parkeerplekken. Daarnaast kun je verkeersregelaars inzetten om het regelen van drukke verkeerspunten bijvoorbeeld bij om te helpen bij calamiteiten. Ook kun je een verkeersregelaar inzetten in de bouw bij de toegangspoort. Zo zal de verkeersregelaar de toegangsregistratie, toegangspoort en passenuitgifte in de gaten houden. Daarbij de verkeersstromen die binnen en bij de poort van het bouwbedrijf regelen. De nieuwste taak voor een verkeersregelaar is het toezicht houden op de corona maatregelen.

Bouw- en infraprojecten

Wanneer je onderneming zich bezighoudt met het bouwen van infraprojecten dan staat de veiligheid voorop. Zo moet het verkeer goed en veilig over het terrein kunnen en moet het goed bereikbaar zijn voor speciaal transport. Zo kan een verkeersregelaar eventuele verkeershinders tot een minimum beperken.

Evenementen

Bij evenementen is het belangrijk dat iedereen gemakkelijk naar en van de locatie kan reizen. Dat is lastig want het gaat om grote groepen mensen in korte tijd. Je kunt een verkeersregelaar inhuren die er voor zorgt dat dit allemaal soepel verloopt.

Openbaar vervoer

Wanneer er bijvoorbeeld werkzaamheden gericht worden aan het spoor en de treinen daardoor niet kunnen rijden. Kun je vervangend vervoer inzetten in de vorm van touringcars. Om er voor te zorgen dat de reizigers nog steeds op hun bestemming kunnen komen. Wij ondersteunen onder andere de coördinatie van touringcars ter plaatse. Er is altijd contact met het regiecentrum, zodat tijdig op- en afschalen mogelijk is.

Is de inzet van verkeersregelaars verplicht?

Het is wettelijk niet altijd verplicht verkeersregelaars in te zetten. Toch eist de overheid bij werkzaamheden een grote mate van risicobeperking. Reducering van geluid en optimale verkeersdoorstroming. Dit kun je terug vinden in diverse richtlijnen, normen en certificering die de overheid eist. Met inzet van verkeersregelaars is het een hulpmiddel om aan een of meerdere eisen te voldoen. We hebben een paar voorbeelden.

– Verkeersregelaars inzetten als aanvulling op de CROW-richtlijn 96b

– Verkeersregelaars kunnen ingezet worden als aanvulling op de CROW- richtlijn 96b of als aanvulling op tijdelijke verkeersmaatregelen bij werkzaamheden. Ze zijn de extra ogen op de weg die medewerkers in het werkvlak soms niet hebben. Ze sturen verkeer via een omleidingsroute of om het werkvlak heen.

– Verkeersregelaars inhuren als portier

– Verkeersregelaars kunnen ingezet worden als portier. Dit gaat om verkeersregeling rond je bouwplaats. Ze regelen het registreren wie er op de bouwplaats komt en regelen dat al het verkeer rond de bouwplaats goed verloopt.

– Verkeersregelaars inzetten voor het overnemen van (drukke) verkeerspunten

Het kan zijn dat de verkeerslichten het niet meer doen en dat er tijdelijk een verkeersregelaar op het verkeerspunt moet worden neergezet. De verkeersregelaar neemt vaak de taak over van de politie, die regelmatig als eerste op het punt staat. Zo kan de politie zich richten op andere taken.

Wil je verkeersregelaars inhuren?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze Xperts.
Wij denken graag met je mee!
Contact opnemen